Reference

Unutrašnja vrata

SZ NAPREDAK - Kragujevac - Unutrasnja vrata

Ulazna vrata u objekat

Ulazna vrata u objekat

Obrada stepenika keramičkim pločicama

Obrada stepenika keramičkim pločicama

Unutrašnjost lifta

Unutrašnjost lifta

Unutrašnja vrata

Unutrašnja vrata

Stepenišna ograda

Stepenišna ograda

Unutrašnjost lifta

Unutrašnjost lifta

Ulazna vrata stana

Ulazna vrata stana

Ulazna vrata u objekat

Ulazna vrata u objekat

Liftovska vrata

Liftovska vrata

Garažna mesta u podrumu

Garažna mesta u podrumu

Ulazna vrata i portal lokala

Ulazna vrata i portal lokala

Obrada stepenika keramičkim pločicama 

Obrada stepenika keramičkim pločicama

Unutrašnja vrata

Unutrašnja vrata

SZ Napredak

sznapredak

O nama

Stambena zadruga NAPREDAK je jedna od institucija sa najdužom tradicijom u Srbiji, u ovoj oblasti. Osnovana je 15. aprila 1974. godine i za tri decenije koristeći njene usluge i sadržaje rada, 12.500 zadrugara izgradilo je individualne stambene objekte.

stambena zadruga napredak kragujevac

Ova institucija uspešno se bavila i izgradnjom stanova za tržište i bila jedan od bitnih činilaca edukacije građana za stambenu izgradnju i razvoj stambene kulture u Kragujevcu. Pored 6000 individualnih stambenih objekata koji su izgrađeni uz učešće Zadruge, SZ Napredak je izgradila u Kragujevcu preko 29 višeporodičnih objekata sa 1345 stanova, neto površine 67100m2 u kolektivnoj gradnji i preko 100 lokala.

U periodu od 15. aprila 1974. godine pa do danas, za potrebe svojih zadrugara obezbeđene su lokacije za individualnu gradnju i iste delimično ili potpuno realizovane na lokacijama: Ćava, Stanovo, Maršić, Petrovac, Bresnica, Denino brdo, Šumarice, Sušički potok, Višnjak, Šljivarče, Beloševac, Jabučar, Divlje polje, Sunčani breg, itd.

Na ovim lokacijama gradilo je svoje individualne stambene objekte preko 8.500 naših zadrugara, a ukupna površina koja je građena od strane naših zadrugara prelazi 40 hektara građevinskog zemljišta.

Stambena zadruga "NAPREDAK" garantuje svojim kupcima pravnu sigurnost pri kupovini stanova i lokala, poštuje ugovorene rokove, odgovara za kvalitet izvedenih radova i vrši ugradnju materijala o najvišim standardima u građevinarstvu.

NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA POSLOVANJE

1. objekti se grade na atraktivnim lokacijama

2. poštovanje svih zakonskih propisa u poslovanju, pri projektovanju i izgradnji objekta

3. izgradnja objekta počinje po dobijanju Građevinske dozvole i Prijave početka radova

4. mogućnost Kupca da učestvuje u projektovanju svog stana i izboru materijala za završne radove

5. primopredaja stanova se vrši posle Tehničkog prijema i dobijanja Upotrebne dozvole

6. nakon dobijanja Upotrebne dozvole  vrši se uknjižba objekta (svi do sada izgrađeni objekti su uknjiženi)

 

 

   
© ALLROUNDER